پست‌های مرتبط با این برچسب

میخواهم خلاق تر باشم

پرونده ای برای خلاقیت – گشایش دریچه پنهان مغز (اپیزود اول)

جادویی افزایش خلاقیت مغز چگونه انجام می پذیرد ؟ در دنیا واژه ای وجود دارد به نام «خلاقیت» اما اغلب برای ما ناملموس و نامانوس است این واژه؛ در سری جدید نوشته های «پرونده ای برای خلاقیت، قصد داریم به شیوه کاربردی و آسان قوه خلاقیت را در شما…