پست‌های مرتبط با این برچسب

میخواهم در زندگی موفق شوم

میخواهید در هر کاری موفق باشید؟ هرگز بر روی موفق شدن تمرکز نکنید

موفق در هر کاری شاید دور از عقل سلیم باشد اگر، بخواهید بیشتر موفق شوید (در ورزش، زندگی، کار، روابط و ...) با اینکه کمتر به موفق شدن فکر کنید... اما واقعیت دارد ! تا به حال دقت کردید وقتی چیزی در زندگی میخواهید، کمتر به آن فکر میکنید و…