پست‌های مرتبط با این برچسب

میخواهم هدف داشته باشم

90% مردم فکر میکنند اما واقعا بلد نیستند هدفگذاری کنند (و چطور شما جز 10% باقی مانده باشید؟)

شیوه صحیح هدف گذاری در زندگی پس اهدافی که در سر می‌پرورانید به خودی خود دست‌یافتنی نیستند؛ متاسفانه برای رسیدن‌ به آنها باید سرسختانه با جان و دل تلاش کنید... اما البته اگر (واقعا) بلد باشید هدفگذاری کنید ! اگر بخواهید وارد دنیای موفقیت…