مرور برچسب

چطور ترس از شکست خوردن مان را برطرف کنیم

واکسینه شدن در برابر ترس از شکست (به کمک بامزه ترین تکنیکی که کارمندان و مدیران شرکت های برتر…

واکسینه شدن در برابر ترس از شکست به کمک بامزه ترین تکنیکی که کارمندان و مدیران شرکت های برتر استفاده میکنند   آیا میدانید اگر هیچ ترسی از انجام و شروع کارهای جدید نداشتید، زندگی شما چیزی به مراتب با کیفیت تر و نزدیک تر به زندگی ایده…