مرور برچسب

چطور تمرکز مان را در کار و زندگی افزایش دهیم

افزایش 18 برابری تمرکز با یک تمرین ساده 18 دقیقه ای در ابتدای روز

افزایش 18 برابری تمرکز با یک تمرین ساده 18 دقیقه ای در ابتدای روز افزایش تمرکز -> افزایش عملکرد -> نتایج بهتر -> روحیه بهتر ->افزایش تمرکز معمولا هنگامی که صحبت از تمرکز میشود یاد کنکور و ورزش های رزمی می افتیم. در صورتی که در…