مرور برچسب

چطور حرفه ای تصمیم گیری کنیم

3 روش حرفه ای برای اینکه بهترین تصمیم ها را بگیریم

3 روش حرفه ای برای اینکه بهترین تصمیم ها را بگیریم تصمیم گیری اقدامی سخت و ترسناک نیست... بلکه پشیمانی بعد از تصمیم گیری است که این اقدام ساده را، سخت کرده است. تحقیقات نشان داده 53% مردم ترجیح میدهند برای یک تصمیم گیری شیر یا خط…