مرور برچسب

چطور در جلسات کاری مذاکره کنیم

6 مانعی که فانوس مذاکره ما را خاموش میکنند

6 مانعی که فانوس مذاکره ما را خاموش میکنند   به عنوان یک مذاکره کننده حرفه ای، این داستان را باید بلد باشید : مردی نابینا دوستی را ملاقات کرد ،موقع خداحافظی ، دوست فانوسی از جنس خیزران  به او داد که تا خانه همراه ببرد. مرد نبینا گفت…