مرور برچسب

چطور در دنیای تجاری تصمیم گیری کنیم

مهندسی مجدد تصمیم – چطور ذهن تان را تربیت کنید تا بهترین تصمیم ها را بگیرد؟

اگر بخواهیم موفقیت های بزرگی در زندگی بدست بیاوریم و فقط بتوانیم یک خصوصیت مثبت را انتخاب کنیم تا داشته باشیم و باعث موفقیت ما شود؛ به نظر شما آن خصوصیت چیست؟ خب شاید درست حدس زده باشید : قابلیت تصمیم گیری ! قابلیت تصمیم گیری مهم ترین…