مرور برچسب

چطور در زندگی خوشبخت شویم

احساس خوشبختی واقعی با فرمول کشف شده توسط دانشگاه ماساچوست

خوشبختی چیست؟ آنچه به دنبالش هستیم... متفکران بزرگ اعصار از جمله سوالاتی که پیاپی بدنبال یافتن پاسخ آن بودن این بود : ما به دنبال چی هستیم؟ اصلا خودمان میدانیم؟ اگر بخواهیم از نظر احساسی خوشبختی را تعریف کنیم میتوانیم آنرا یک حس خوب…