مرور برچسب

چطور در قلب کسی نفوذ کنیم

تکنیک 2 ثانیه ای نفوذ در قلب دیگران

فقط در چند ثانیه اول، شما تمام آنچه را که هستید به طرف مقابل القا میکنید... نه چیزی بیشتر، نه چیزی کمتر ! کمی ناعادلانه به نظر میرسد اما خب... این یک واقعیت است. اگر در اولین برخورد توانستید تاثیر مثبت بگذارید، موفق شدید. اگر…