مرور برچسب

چطور در لحظه زندگی کنیم

حال حاضر رو بچسب – چطور در زمان حال زندگی کنیم؟

این مقاله حال شما را خوب میکند؛ نوشته خوبی است، بخوانید. میگویند در آمریکا، در دورانی که هیپی ها و عشق به زندگی و زمان حال با آهنگ های بیتلز در مردم فراگیر شده بود همه با پوشیدن لباس های رنگارنگ و بدور از یکنواختی زندگی…

میخواهید به معنی واقعی کلمه زندگی کنید؟ این تمام چیزی است که لازم دارید…

این مقاله قرار است زندگی شما را برای همیشه تحت تاثیر قرار بدهد... اگر میخواهید یک زندگی یکنواخت و پر از افسوس داشته باشید، لطفا به خواندن ادامه ندهید ! این نوشته برای تمام کسانی است که میخواهند وقتی 90 ساله شدند و به گذشته و…