مرور برچسب

چطور دوست خوب انتخاب کنیم

این ۷ دوست طلایی را باید در دایره دوستی تان داشته باشید (اگر میخواهید با سرعت بالایی موفق شوید)

برای موفق شدن در هر حوزه ای در زندگی نیاز به دیگران دارید... این افسانه قدیمی یک «قهرمان تنها» را فراموش کنید. افسانه است. در دنیای واقعی، مخصوصا عصر امروزی که در آن در حال زندگی هستیم، امکان ندارد فرد موفقی را ببینید که در شرایط ایزوله…