مرور برچسب

چطور رهبری کنیم

قوانین نانوشته رهبری از موثر ترین فرمانده در جنگ عراق-آمریکا

در جنگ آمریکا و عراق بود که نام جاکو ویلینک (Jocko Willink) به خاطر موفقیت اش در عملیات پیچیده مبارزه با دولت صدام حسین، بر سر زبان ها افتاد. ویلینک امروزه یک فرمانده بازنشسته ارتش است اما تمام تجربیاتش در مورد رهبری موثر تیم و…

با «دایره طلایی» میتوانید به رهبری بزرگ تبدیل شوید و مردم شما را دنبال کنند

چطور بعضی ها میتوانند دیگران را در مسیرشان رهبری کنند درحالی که بعضی دیگر هرچقدر سعی و تلاش میکنند موفق نمیشوند؟ این سوالی بود که ذهن سایمون سینک رو به خودش مشغول کرده بود. سایمون یک مشاور بازاریابی و تبلیغات بود. او مشاوره…