مرور برچسب

چطور روابط خوبی داشته باشیم

چهار سوار آخرالزمان که می آیند تا روابط تان را نابود کنند (+ راهکارهایی برای مقابله) [قسمت دوم]

یک رابطه جدید، خیلی شبیه به خریدن یک اتومبیل جدید است. شما وقتی وارد یک رابطه جدید عاطفی، کاری یا دوستانه میشوید، همانند این است که یک اتومبیل جدید خریده اید و سوار آن میشوید و از رانندگی لذت میبرید. چون وسیله نقلیه جدید است،…

چهار سوار آخرالزمان که می آیند تا روابط تان را نابود کنند (+ راهکارهایی برای مقابله)

یک رابطه جدید، خیلی شبیه به خریدن یک اتومبیل جدید است. شما وقتی وارد یک رابطه جدید عاطفی، کاری یا دوستانه میشوید، همانند این است که یک اتومبیل جدید خریده اید و سوار آن میشوید و از رانندگی لذت میبرید. چون وسیله نقلیه جدید است،…