مرور برچسب

چطور رویاهای بزرگ بدست آورید

نمیدانید رویای بزرگ تان چیست؟ خب از اینجا پیدایش کنید…

«رویایتان را دنبال کنید.» موضوع هزاران فیلم سینمایی، کتاب پرفروش و آهنگ های محبوب همین جمله به ظاهر ساده و بدیهی است... چون هرکسی یک رویایی دارد. اما متاسفانه... همه رویای شان را دنبال نمیکنند. زمانی که کودک بودید، چند سال…