مرور برچسب

چطور زندگی خوبی داشته باشیم

فقط 4 قدم ساده و آسان برای اینکه زندگی فوق العاده داشته باشید

* توجه * توجه * این مقاله درباره مثبت اندیشی نیست. من به واقعیت اعتقاد دارم، من نمی گویم که شما بروید در حیاط منزل‌تان و به باغچه تان نگاه و روزی ده بار تکرار کنید : هیچ علف هرزی وجود ندارد ! من می گویم علف هرز وجود دارد، باید آن را پیدا…

با این نسخه دوباره متولد شوید و یک زندگی متفاوت تجربه کنید (برای تولدی دوباره، ابتدا باید مرد)

بعضی اوقات انسان به موقعیتی در زندگی میرسد که دیگر نمیتواند به شیوه فعلی زندگی کند. دیگر نمیتواند با این شیوه ادامه دهد، دیگر نمیتواند اتفاقات و وقایع دور و بر خود را با شخصیت و طریقه زندگی خود وفق دهد... گاهی این موقعیت، یک سکون بی…