مرور برچسب

چطور زندگی واقعی رویایی داشته و

زندگی واقعی تان پس از خواندن این مطلب شروع میشود

میدانید مارک تواین نویسنده مشهور آمریکایی پس از 75 سال زندگی و خلق آثاری جاودانه ادبی که در تمام کتب درسی ادبیات دنیا از او یاد شده، درباره شیوه صحیح زندگی چه پندی دارد؟ «شما پس از 20 سال بیشتر برای کارهایی که نکردید افسوس خواهید خورد…