مرور برچسب

چطور زندگی کنیم تا موفق شویم

فقط به خاطر این 3 دلیل تاحالا موفق نشدید

فقط به خاطر این 3 دلیل تاحالا موفق نشدید   در یکی از قدیمی ترین متون باستانی هندی بودیسم، یک جمله پرمعنی نوشته شده : هروقت شاگردی مایل به یادگیری باش، معلم پیدا خواهد شد... ساده به نظر میرسد، اما شما خیلی وقت است از این جمله استفاده…