مرور برچسب

چطور سریع پولدار بشم

10 نصیحت برای رسیدن به درآمد 3 میلیارد تومان در سال

سالیانه 3 میلیارد تومان درآمد کمی نیست... در واقع 1 میلیارد تومان هم درآمد زیادی است؛ اما برای یک کارآفرین میتواند انگیزه خوبی برای تلاش بیشتر، صبح زودتر از دیگران بیدارد شدن و دیرتر از دیگران خوابیدن باشد. اما چطور؟ آیا راحت است؟ بدست…