مرور برچسب

چطور سریع پولدار شویم؟

چرا افراد خنگ سریع تر از افراد باهوش پولدار میشوند؟

 تا حالا برایتان اتفاق افتاده : روز و شب به فکر یک کار خوب، یک درآمد خوب، یک ماشین خوب، یک خونه خوب در کل یک زندگی خوب کار میکنید، زحمت میکشید، جون میکنید و تلاش میکنید، خسته میشید اما باز کار میکنید بعد یک روزی ،یک جایی دوستِ خـنــگِ(!)…

چطور باید راجع به پول فکر کنیم تا پولدار شویم؟

چرا پولدارها پولدارتر میشوند، فقرا فقیر تر؟ این مسئله جدی نه تنها امروزه بلکه در زمان حکومت بابل قبل از میلاد مسیح نیز وجود داشت... بعضی افراد که ثروتمند هستند، ثروتمندتر میشوند و بعضی مردم که فقیر هستند روز به روز فقیرتر میشوند. تا به…