مرور برچسب

چطور شکست خورده ترین افراد دیروز، موفق ترین افراد امروز شدند؟

از شکست تا موفقیت (چطور شکست خورده ترین افراد دیروز، موفق ترین افراد امروز شدند؟)

از شکست تا موفقیت چطور شکست خورده ترین افراد دیروز، موفق ترین افراد امروز شدند؟   خلاقیت و اشتیاق دو عنصر مهمی بودند که امید را در دل کارآفرینان دنیا بارور کردند... هر روز افراد زیادی را می بینیم که از زندگی عادی شان گله دارند، ناراضی…