مرور برچسب

چطور فردی با کلاس باشیم

اتیکت یا کلاس کاری – چطور واقعا یک فرد باکلاس در محل کارمان باشیم

افرادی هستند که علارغم وضعیت مالی، خانوادگی، شهری شان فوق العاده باکلاس هستند... زمانی که با این افراد صحبت میکنید، شخصیت و منش بالایی را در آنها می بینید، این افراد با رفتارشان کاری میکنند تا شما خواسته یا ناخواسته آداب و حد و حدودتان را…