مرور برچسب

چطور فروشنده ماهری شوم

در دوران رکود چطور انتخاب اول مشتری تان شوید؟

در دوران رکود چطور انتخاب اول مشتری تان شوید؟ مشتریان سرمایه شما هستند و همواره یکی از اساسی ترین نکات در بازاریابی، تجارت و کار شما جذب مشتری است. آگاهی مشتری؛ یعنی شناخت کامل مشتری از شما. اگر به خوبی شناخته نشوید،…