مرور برچسب

چطور فیسبوکمان را ببندیم

چرا فیسبوک (واقعا) اعتیادآور است؟ بررسی یکی از عجایب دنیای اینترنت

چرا فیسبوک (واقعا) اعتیادآور است؟ بررسی یکی از عجایب دنیای اینترنت نزدیک به 8 میلیارد انسان بر روی کره زمین زندگی میکنند؛ نزدیک به 870 میلیون از آنها هـــر روز صفحه شخصی فیسبوک شان را چک میکنند. و فیسبوک از نظر جمعیت رتبه…