مرور برچسب

چطور مانند کارآگاه پوارو افکار دیگران را بخوانیم

کارآگاه پوآرو شوید – تکنیک های فوق حرفه ای برای خواندن افکار دیگران (قسمت دوم)

عالی نبود اگر میتوانستید فقط به نگاه کردن به دیگران می فهمیدید آنها واقعا چه کسی هستند؟ کارآگاه پوآرو دقیقا همین کار را میکرد... هرکول پوآرو یا کارآگاه پوارو شخصیتی است که  تقریبا تمام سریال دوستان ایرانی با آن آشنا هستند. یک مرد میانسال…

کارآگاه پوآرو شوید – تکنیک های فوق حرفه ای برای خواندن افکار دیگران

عالی نبود اگر میتوانستید فقط به نگاه کردن به دیگران می فهمیدید آنها واقعا چه کسی هستند؟ کارآگاه پوآرو دقیقا همین کار را میکرد... هرکول پوآرو یا کارآگاه پوارو شخصیتی است که  تقریبا تمام سریال دوستان ایرانی با آن آشنا هستند. یک مرد میانسال…