مرور برچسب

چطور ما هم مانند افزاد موفق خوش شانس باشیم

چرا افراد موفق هیچ اعتقادی به شانس ندارند؟ (و شما هم نباید داشته باشید)

نظر افراد موفق به شانس چرا افراد موفق هیچ اعتقادی به شانس ندارند؟ (و شما هم نباید داشته باشید) " من فردی ماجراجویی هستم. همیشه به دنبال خطر کردن و ریسک هستم تا تجربه های جدیدی در زندگی بدست بیارم و البته بدست هم آورده ام. اما این تفکر…