مرور برچسب

چطور موفقیت بزرگی بدست آوریم

فقط 5 ثانیه – رمز مخصوص موفقیت های روزانه تان

رمز موفقیت روزانه :فقط در 5 ثانیه در ابتدای روز میتوانید خودتان را برای موفقیت های روزانه تان آماده کنید... خوب نیست؟ در مقاله قبلی خواندید که اهمیت یک هدف نوشته شده به مراتب بیشتر است از یک هدفِ نوشته نشده است. اهدافی که نوشته نشده اند،…