مرور برچسب

چطور مچ یک دروغگو را بگیریم

اگر یک نفر به شما دروغ میگوید، چه کار باید بکنید؟

هرچقدر آدم خوبی باشید، به همان اندازه در طول روز دروغ خواهید شنید... تحقیقاتی جالب در دانشگاه میشیگان انجام شد و نتیجه ای جالب بدست آمد : 70% مردمی که می شناسید در طول هفته حداقل یک بار به شما دروغ میگویند ! حقیقت تلخ و ناراحت…