مرور برچسب

چطور میتوانیم از تلقین کردن استفاده کنیم

قدرت باورنکردنی تلقین (چطور از آن استفاده کنیم؟) – قسمت دوم

" هر آنچه هستیم؛ همان است که اندیشیده ایم. ذهن همه چیز است. هرآنچه را باور کنیم؛ همان میشویم. " __ بــــــــــودا تلقین ،تلقین ،تلقین ! شاید هزاران بار این کلمه را شنیده باشید. از هر سخنران انگیزشی گرفته تا مدرس حوزه بازاریابی نیز از…