مرور برچسب

چطور میتوانیم ثروتمند شویم و ثروتمند و پولدار هم باقی بمانیم

چرا افراد خنگ سریع تر از افراد باهوش پولدار میشوند؟

چرا پولدار شدن افراد خنگ سریع تر اتفاق می افتد و راز موفقیت آنها  در چیست  روز و شب به فکر یک کار خوب، یک درآمد خوب، یک ماشین خوب، یک خونه خوب در کل یک زندگی خوب کار میکنید، زحمت میکشید، جون میکنید و تلاش میکنید، خسته میشید اما باز کار…