مرور برچسب

چطور میتوانیم حقوق بخونیم

فقط با کمک این دو قانون میتوانید از هیچ به همه چیز برسید

2 قانون موفقیت فقط با کمک این دو قانون میتوانید از هیچ به همه چیز برسید   در یک بعدالظهر گرم  در سواحل هاوایی مردی کانادایی کنار ساحل لم داده وروزنامه وال استریت ژورنال را مطالعه می کرد. درحین مطالعه چشمش به یک اگهی در مورد شرکت تازه…