مرور برچسب

چطور میتوانیم در زندگی مان تاریخ ساز بشیمتاریخ ساز

5 عادت تلاشگران واقعی که تاریخ ساز میشوند

چقدر مطالب انگیزشی میخوانید؟ کتاب های آنتونی رابینز را چندبار خواندید؟ راستی، چرا کلیپ های انگیزشی سوخت جت پرطرفدارترین بخش این وبسایت است؟ ما انسان ها دوست داریم انگیزه پیدا کنیم اما آیا این انگیزه تبدیل به تلاش هم میشود... هر روز…