مرور برچسب

چطور میتوانیم سریع کاریزماتیک باشیم؟

مضطرب ها چطور کاریزماتیک می شوند؟ (چطور به روش عملی اضطراب را تبدیل کاریزمایتان کنید)

تبدیل اضطراب به کاریزما مضطرب ها چطور کاریزماتیک می شوند؟ چطور به روش عملی اضطراب را تبدیل کاریزمایتان کنید آیا همیشه ایستادن در صف های کوتاه در سوپر مارکت و نانوایی و رستوران مایه عذابتان است؟ آیا وقتی در موقعیت هیجان…