مرور برچسب

چطور میتوانیم همیشه خوش شانس باشیم؟

با این ترفند ساده همیشه خوش شانس باشید

2022 تکنیک های خوش شانسی  رویاها هستند که به زندگی انسان معنا میدهند... در سال 2002 مارکس زوساک تصمیم گرفت کتابی بنویسد. او ابتدا سعی کرد شروع و پایان داستان را تجسم کند. سپس، سرفصل ها و تعداد صفحات آنرا مشخص کرد؛ اما فقط توانست بعضی فصل…