پست‌های مرتبط با این برچسب

1. نصیحت

25 نصیحت مهم زندگی که در جوانی آنها را رد میکنید (اما در بزرگسالی پشیمان خواهید شد)

نصیحت مهم زندگی که در جوانی به آن اهمیت نمیدهیم. یکی از راحت ترین کارها (مخصوصا برای ما ایرانی ها) نصیحت کردن است... باید قبول کنیم، دوست داریم نصیحت کنیم. دوست داریم به دیگران کمک کنیم حتی اگر خودمان بیشتر نیاز به کمک داشته باشیم، دوست…