پست‌های مرتبط با این برچسب

10 برابر بیشتر تلاش کنیم

از امروز 10 برابر بیشتر و سخت تر تلاش کنید (به خاطر این دلیل حیاتی)

آنچه در این مقاله میخوانید، به شما نمیگوید سخت کار کنید، بلکه سخت تلاش کنید. » مایکل جردن پرافتخارترین بازیکن تاریخ بسکتبال، بیش از 9000 پرتاب را از دست داد، در 300 بازی باخت و بیش از 26 بار بهترین موقعیت پیروزی تیم اش را خراب کرد... و…