پست‌های مرتبط با این برچسب

10 نصیحت برای رسیدن به درآمد 3 میلیارد تومان در سال

10 نصیحت برای رسیدن به درآمد 3 میلیارد تومان در سال

درآمد بیشتر از 3 میلیارد تومان درآمد کمی نیست... در واقع 1 میلیارد تومان هم درآمد زیادی است؛ اما برای یک کارآفرین میتواند انگیزه خوبی برای تلاش بیشتر، صبح زودتر از دیگران بیدارد شدن و دیرتر از دیگران خوابیدن باشد. اما چطور؟ آیا راحت…