پست‌های مرتبط با این برچسب

11 ترفند ناعادلانه روانشناسی برای متقاعد کردن دیگران به انجام کاری که میخواهید

11 ترفند ناعادلانه روانشناسی برای متقاعد کردن دیگران به انجام کاری که میخواهید

ترفند متقاعد کردن اخلاقیات را فراموش کنید ! این ترفندها عادلانه نیستند... در دنیای واقعی خبری از دلسوزی و دلرحمی نیست. اگر شما برنده نشوید، پس بازنده اید و طرف مقابل تان برنده میشود. کتاب های کلاسیک و کلاس درس را فراموش کنید. اینجا،…