مرور برچسب

12 تکنیک مذاکره برای افزایش حقوق (رئیس تان را قانع کنید حقوق تان را افزایش دهد)

12 تکنیک مذاکره برای افزایش حقوق (رئیس تان را قانع کنید حقوق تان را افزایش دهد)

12 تکنیک مذاکره برای افزایش حقوق چطور رئیس تان را قانع کنید حقوقی که میخواهید به شما پرداخت کند   معمولا مذاکره بر سر حقوق دریافتی یکی از چالش برانگیزترین و سخت ترین مذاکرات است و البته؛ امکان قبول طرف مقابل به پرداخت حقوق مورد نظر…