مرور برچسب

13 آموزه محرمانه تقویت اراده از معبد سامورایی ها (قسمت دوم)

13 آموزه محرمانه تقویت اراده از معبد سامورایی ها (قسمت دوم)

در دنیای به این بزرگی، کدام یک از شماست که دوست نداشته باشد اراده ای تزلزل ناپذیر داشته باشد؟ کافی است نگاهی به برخورد خودمان با انسان های بااراده داشته باشیم. چنان با حسرت آنها را نگاه می کنیم که انگار اراده، از آسمان افتاده است توی بغل…