پست‌های مرتبط با این برچسب

15 سوال مهم رابرت کیوساکی که هر جمعه باید از خودتان بپرسید – 12CEO

15 سوال فوق العاده مهم رابرت کیوساکی که هر جمعه باید از خودتان بپرسید

سوال مهم رابرت کیوساکی چیست؟ جمعه روز استراحت مطلق نیست. جمعه روز استراحت فیزیکی است، اما از نظر ذهنی، برای افراد موفق یکی از مهم ترین روزهای هفته به حساب می آید... بعضی هفته های کاری در زندگی وجود دارد که، شما فوق العاده مثبت و موثر…