مرور برچسب

25 نکته و درس سرمایه گذاری

25 توصیه، نکته و درس سرمایه گذاری (که قبل از 25 سالگی باید بدانید)

هرگز آنقدر جوان نیستید که نخواهید سرمایه گذاری کنید. سرمایه گذاری، مانند هر حرفه دیگری، هر فردی زمانی که وارد آن میشود ابتدا به عنوان یک مبتدی شروع میکند. درست است که برای سرمایه گذاری باید علم و تخصص و تجربه کافی داشت اما تمام اینها از…