مرور برچسب

3 کاری که افراد کاریزماتیک حتما انجام میدهند

مضطرب ها چطور کاریزماتیک می شوند؟ (چطور به روش عملی اضطراب را تبدیل کاریزمایتان کنید)

مضطرب ها چطور کاریزماتیک می شوند؟ چطور به روش عملی اضطراب را تبدیل کاریزمایتان کنید آیا همیشه ایستادن در صف های کوتاه در سوپر مارکت و نانوایی و رستوران مایه عذابتان است؟ آیا وقتی در موقعیت هیجان انگیزی هستید هر آن منتظرید…