پست‌های مرتبط با این برچسب

30 دقیقه زمان تا سخنران حرفه ای باشید

چطور میتوانید در عرض 30 دقیقه یک سخنران حرفه ای شوید؟

تکنیک های سخنران حرفه ای اهمیت یک سخنرانی خوب به اندازه ای است که جزو 3 مهارت افراد موفق از مجله فوربز انتخاب شد... اما چرا فقط تعداد معدودی از انسان ها در این مهارت استادند؟ بدون شک همه میدانند مهارت سخنرانی میتواند خیلی به نفع شان…