پست‌های مرتبط با این برچسب

48 قانون قدرت

قدرت چیزی که همه میخواهند داشته باشند اما نمیدانند دقیقا چیست؟

قدرت چیزی که همه میخواهند داشته باشند اما نمیدانند دقیقا چیست؟   آیا شما واقعا میدانید قدرت چیست؟ شخصی به نام رابرت گرین (Robert Greene) دقیقا کسی است که این موضوع ذهنش را مشغول کرده بود و تصمیم گرفت به مدت 20 سال از زندگی اش را صرف…