پست‌های مرتبط با این برچسب

5 کاری که افراد دارای ذهنیت قدرتمند هرگز انجام نمیدهند

5 کاری که افراد دارای ذهنیت قدرتمند هرگز انجام نمیدهند

ذهنیت قدرتمند شما در برابر 1000000  نفر سخنرانی داشته باشید یا بخواهید کسب و کار خودتان را در بدترین شرایط اداره کنید نیاز به یک ذهنیت قدرتمند دارید تا از پس شرایط برآیید. ذهنیت قدرتمند فقط برای کسانی نیست که در جایگاه بالایی هستند…