پست‌های مرتبط با این برچسب

7 قانون تیم سازی

7 قانون تیم سازی برای انجام کارهای بزرگ تیمی

ما زمای به دنبال ساختن یک تیم هستیم، که میخواهیم به کمک یکدیگر کاری بزرگ انجام دهیم. هرچقدر کار ما بزرگتر و مهم تر باشد، تیمی که نیاز دارید ماهر تر و حرفه ای تر باید باشد. اما چطور؟ از کجا این افراد را پیدا کنیم؟ چه معیار سنجشی داشته…