پست‌های مرتبط با این برچسب

8 کاری که سریعا خلاقیت شما را شکوفا میکنند (توصیه شده توسط پرفسورهای روانشناسی)

8 کاری که سریعا خلاقیت شما را شکوفا میکنند (توصیه شده توسط پرفسورهای روانشناسی)

این 8 فرمول افزایش خلاقیت چه کاربردی در زندگی ما دارد ؟ همه ی ما میدانیم داشتن خلاقیت میتواند خیلی در اثربخش بودن کارهایمان کمک کند... اما چطور؟ خلاقیت انجام کاری منطقی یا احساسی نیست. مانند شعر نوشتن است، باید جریان داشته باشد، باید…