وقتی که چارلز داروین، یکی از برجسته‌ترین زیست‌شناسان تاریخ، ایده‌ی منشا گونه‌ها را مطرح کرد در جواب این سوال که چرا موجودات برتری مانند دایناسورها منقرض شدند اما پرندگانی مانند کودن‌های پا آبی به بقای خود ادامه دادند به این نکته پی برد که «تغییر» مهم‌ترین عامل در بقای یک گونه است. در این جلسه بررسی می‌کنیم که چرا در واقع «تغییر» مهم‌ترین استراتژی موفقیت در زندگی و کسب‌وکار و … نیز است.

و همچنین تلاش می‌کنیم یکی از بدترین و رایج‌ترین دیدگاه‌های ذهنی در مورد شکست و موفقیت را بررسی کنیم و بگوییم که چرا شکست هیچگاه نقطه‌ی مقابل موفقیت نیست و این تنها دیدگاه افراد عادی است و چطور براساس نظریه‌ی نسبیت انیشتین همه چیز در این دنیا نسبی است.

به گونه‌ای که بعد از این جلسه به یک باور بسیار بزرگ خواهید رسید که شکست در واقع شکست نیست بلکه یک ابزار ویژه برای پیشرفت و تغییر است.


این آموزش برای مشترکین سوخت جت (VIP) قابل دانلود است؛
اگر هنوز اشتراک تهیه نکردید، بهترین فرصت است در
ایام کمپین #365روزخودسازی
اشتراک سالیه با روزانه 1 هزار تومان تهیه کنید.