3

کشیشی که دانشمند شد، کودن پا‌آبی، استراتژی اساسی بشر و مغز ادیسون

چرا تغییر مهم‌‌ترین استراتژی موفقیت همه‌ی دوران‌هاست و شکست هرگز نقطه‌ی مقابل موفقیت نیست؟

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟